Bestuurdersaansprakelijkheid

Ondernemers dekken veelal de bedrijfsrisico’s af, maar vergeten zichzelf voor wat betreft persoonlijke aansprakelijkheid. Als bestuurder in de werk-BV, maar ook als holdingdirecteur of privé-persoon kunt u (en eventuele medebestuurders) hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

De bestuurdersaansprakelijkheid dekt dat financiële risico af tegen een acceptabele premie.

Vivendum kan deze dekking voor u verzorgen met een gewone ‘provinciale’ verzekering, maar ook in een volmacht-of beurspolis.