Employee Benefits Scan

De Employee Benefits Scan (EB-Scan) is een scan van de huidige verzekerbare arbeidsvoorwaardelijke regelingen. De bestaande regelingen en contracten worden bestudeerd en afgezet tegen de huidige fiscaliteit, wetgeving, trends en specifieke wensen van de werkgever. Er wordt een rapport opgesteld waarin de meest essentiële punten aan bod komen en waarin de conclusie gepaard gaat met een concreet stappenplan.

De EB-Scan wordt in beginsel op fee-basis uitgevoerd. Het is vervolgens aan de werkgever om aan te geven of aan het stappenplan invulling wordt gegeven. Bij dat vervolg bestaat de keuze om op fee-basis door te gaan of op basis van provisie in het verzekeringstarief. De EB-Scan kent twee kernissues; Pensioen en Ziekte & Arbeidsongeschiktheid.