Hypotheek

Een hypotheek is meer dan een lening!

Elke hypotheek bestaat uit rente en aflossing. Maar daarbij is de hypotheek vaak ook het vertrekpunt voor uw persoonlijke financiële situatie en uw overige verzekeringen. Bij de hypotheek verdienen naast de reguliere zaken als de rente, hypotheekvoorwaarden en aflosvormen, de volgende onderwerpen eveneens de aandacht.

Uw pensioenvoorziening
Ook na uw pensionering kan de hypotheek nog doorlopen. Veelal heeft u dan een lager inkomen en is het belastingvoordeel lager. Uw netto lasten nemen dan toe.

Eventuele overwaarde (nu of op termijn te creëren) kan een goede financieringsbron zijn om als aanvullende oudedagsvoorziening te dienen.

Arbeidsongeschiktheid
Is er via uw werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten? Dekt deze zowel het WGA-gat als een eventueel WIA-excedent gedeelte? Wat is de hoogte van de WGA-gat dekking? Veelal is dat, in tegenstelling tot bij de WAO die tot 1-1-2006 van toepassing was, géén 70% meer van uw laatstgenoten inkomen!

In combinatie met een hypotheek kan bij onvoldoende dekking via de werkgever een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten die ter dekking van de vaste woonlasten dient. Deze verzekering fungeert als calamiteitendekking en keert bijvoorbeeld uit vanaf 65 of 80% arbeidsongeschiktheid.

Nabestaandenvoorziening
Uw nabestaanden moeten de resterende hypotheeklasten kunnen dragen. Dit is een combinatie van inkomen en vermogen.

Veelal wordt er gemakshalve van uit gegaan dat dit ‘goed geregeld’ is, omdat de nabestaande kan terugvallen op de ANW (Algemene Nabestaanden Wet) en er vaak een pensioenregeling is.

Echter; niet iedereen komt voor de ANW-uitkering in aanmerking en bij een arbeidsverleden met meerdere werkgevers is ook het partnerpensioen vaak niet optimaal meer.

Prive-pakket
Hieronder vallen uw particuliere verzekeringen zoals opstal, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en doorlopende reis. Verhuizing betekent dat deze verzekeringen opnieuw tegen het licht dienen te worden gehouden.