Inkomensplanning

In een financieel rapport leggen wij het verband tussen uw huidige inkomens-en vermogensstromen en zetten die af tegen uw wensen en doelstellingen. Dit doen wij ten aanzien van de volgende deelgebieden:

• Inkomen (winst uit onderneming/salaris/dividend)
• Pensioenvoorziening (eigen beheer/oudedagsreserve/pensioen/levensloop/lijfrente)
• Nabestaandenvoorziening (ANW, partnerpensioen, wezenpensioen)
• Arbeidsongeschiktheid
• Hypotheek
• Vermogensvorming privé en zakelijk