Ondernemer

Als ondernemer neemt u een bijzondere positie in. Daar waar in de huidige verzorgingsstaat allerhande sociale voorzieningen zijn op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en pensioen, staat u er als ondernemer alleen voor.

Als u zelf niets regelt, is er ook echt niets. Daarbij bent u dus zowel met uw inkomen, uw vermogensvorming als uw pensioen volledig afhankelijk van de resultaten van uw bedrijf. Als het even tegenzit, zit het direct op drie fronten tegen.

Tel daarbij op dat de meeste ondernemers beter voor hun personeel zorgen dan voor zichzelf en u heeft voldoende aanknopingspunten om u eens goed te laten adviseren.

Ondernemen draait om risico’s nemen. Gecalculeerde risico’s. Daarom helpen wij u graag bij het in kaart brengen van de risico’s die u loopt en de mogelijkheden die u heeft om die te beperken of uit te sluiten.