Risicomanagement

Als onderneming loopt u risico’s. Veelal gecalculeerde risico’s, maar ook veelvuldig onvoorziene zaken. Cruciaal voor uw continuïteit is enerzijds die risico’s te beperken middels preventie, anderzijds door de financiële gevolgen daarvan te verzekeren.

Vivendum kan u helpen bij het in kaart brengen van de risico’s die uw onderneming loopt en adviseert u over de passende verzekeringsoplossingen daarbij.

Onze productoplossingen zijn die van de reguliere verzekeraars, maar kunnen ook in de volmacht op of de beurs worden verzekerd, al dan niet gebruikmakend van internationale verzekeraars. Daarmee staat het hele scala aan verzekeringsmogelijkheden voor u open.

De risico’s en verzekeringsoplossingen liggen bijvoorbeeld op het gebied van beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, bedrijfsstilstand, verzuim, maar ook op de reguliere verzekeringen als inventaris/goederen, glas, rechtsbijstand, wagenpark etc.