Sluit nu uw overlijdensrisicoverzekering over!

Dezelfde polis veel voordeliger
De markt voor overlijdensrisicoverzekeringen heeft zich de afgelopen jaren zodanig erg gunstig ontwikkeld voor wat betreft de premie. U kunt uw huidige polis oversluiten met exact dezelfde dekking en voorwaarden maar tegen een veel lagere premie. Zeker wanneer uw polis tussen de drie en tien jaar geleden is afgesloten, zijn forse premievoordelen tot wel 35% te behalen.

De prijsverlaging is enerzijds het gevolg van concurrentiedruk tussen verzekeraars en dus marktwerking, anderzijds door de opkomst van speciale tarieven voor verschillende doelgroepen zoals niet-rokers, ondernemers, inkomens boven de € 50.000,- of mensen met een gunstige BMI (Body-Mass-Index).

Dit geldt voor allerhande overlijdensrisicoverzekeringen zoals nabestaandenpensioen naast eigen beheer voor de directeur grootaandeelhouder, een ANW-dekking, een compagnonsverzekering of keymanpolis maar ook ‘gewone losse’ particuliere overlijdensrisicoverzekeringen naast bijvoorbeeld een hypotheek.

Stuur ons een kopie van uw polis en wij voeren voor u de marktverkenning uit! Geeft u daarbij even aan of u tot één van de genoemde specifieke doelgroepen behoort.

Het oversluiten kan bij dezelfde verzekeraar, maar er ook kan van verzekeraar geswitcht worden. Opzeggen kan altijd omdat overlijdensrisicoverzekeringen juridisch eenzijdige overeenkomsten betreffen. Bij polissen die aan een hypotheek verpand zijn dient toestemming van de geldverstrekker te worden verkregen.

Bij overstappen naar een andere verzekeraar wordt uiteraard pas na medische acceptatie door de nieuwe verzekeraar de oude polis schriftelijk opgezegd. Immers; nooit oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt!