Vivendum Verzekeringen is een financiële dienstverlener (assurantietussenpersoon) die actief is in de zakelijke en particuliere markt. In de zakelijke markt richten wij ons op de arbeidsvoorwaardelijke verzekeringen en het risicomanagement.

Bij zelfstandig ondernemers en particulieren is dat de inkomensplanning (voorzieningen bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid) in samenhang met de vermogensstromen, hypotheken én alle zogeheten schadeverzekeringen.