Oudedagsvoorziening

Na een grondige inventarisatie van uw huidige situatie, uw doelstellingen en uw mogelijkheden brengen wij uw pensioen in kaart. Hierin worden zowel de sociale voorzieningen als uw bedrijfspensioen en eventuele privé voorzieningen betrokken.

Voorts wordt een advies gegeven omtrent de invulling van uw doelen. Die kunnen liggen op het gebied van pensioen, levensloop, lijfrente, maar ook netto sparen of beleggen.