Compagnonsverzekering

Wanneer u uw onderneming drijft met één of meerdere compagnons adviseren wij u stil te staan van de financiële gevolgen bij overlijden van één van de compagnons. Ongeacht de juridische structuur (BV, vof, maatschap etc) staan er namelijk veelal erfgenamen op de stoep. De achterbljvende vennoten willen doorgaans de erfgenamen uitkopen om het bedrijf voort te zetten. Naast dat de mogelijkheden daartoe contractueel tussen de vennoten kunnen worden vastgelegd is het zaak voldoende liquiditeit beschikbaar te hebben.

Een Compagnonsverzekering biedt dan uitkomst. De Compagnons sluiten over en weer op elkaars leven een overlijdensrisicoverzekering ter grootte van de geschatte waarde van het aandeel in de onderneming (en uiteraard is dat aan verandering onderhevig!). Dit kan qua juridische positie zo worden ingeregeld dat de uitkering vrij is van successie-en schenkingsrecht en het kapitaal dus netto beschikbaar komt.