Afvloeiingsregeling

In een onzekere en ongetwijfeld emotionele situatie bij gedwongen ontslag wordt u geacht de juiste keuzes te maken. Wij zijn als beheerder van collectieve pensioen-en inkomensverzekeringen als geen ander in staat de impact op de inkomensvoorzieningen (pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid) voor u aan te geven, mede in relatie tot de sociale voorzieningen (WW, Bijstand, FVP) waar u ongewenst mee geconfronteerd wordt. Met dat inzicht kan een zinvolle besteding van de schadeloosstelling worden geadviseerd.

Onafhankelijk
Vivendum adviseert u onafhankelijk omtrent de besteding van uw schadeloosstelling. Onafhankelijk omdat wij geen verplichtingen hebben ten aanzien van banken of verzekeraars, maar ook onafhankelijk van uw werkgever omdat wij hen niet informeren omtrent de inhoud van het advies en de impact op uw financiële situatie.

Besteding
U heeft vele mogelijkheden om de schadeloosstelling aan te wenden. Juist door eerst in kaart te brengen hoe uw financiële situatie na ontslag is, kunnen wij u optimaal adviseren hoe u het geld het beste kunt gebruiken, rekening houdend met de fiscale gevolgen.

Persoonlijk gesprek
In een persoonlijk gesprek inventariseren wij uw situatie en omstandigheden. Voorts wordt dan toelichting gegeven op de mogelijkheden die u heeft, te weten:

  • uitkering ineens
  • inkomensaanvulling op of na WW-periode
  • uitstel tot (pre)pensioen
  • stamrecht BV

Adviesrapport
Kort na het persoonlijk gesprek ontvangt u het adviesrapport. In dat rapport komen de volgende zaken aan bod:

  • uw pensioenpositie voor en na einde dienstverband
  • berekening van uw WW-rechten
  • uitwerking van de bestedingsmogelijkheden
  • fiscale gevolgen van de diverse mogelijkheden
  • offertes besteding schadeloosstelling
  • samenhang met eventuele privé voorzieningen

Marktverkenning
Zoals gezegd hebben wij geen binding met banken of verzekeraars. Wij voeren daarom steeds een marktverkenning uit om voor uw situatie en wensen de beste productoplossing en het beste tarief te vinden.

Formulieren
Uiteraard helpen wij u met de aanvraagformulieren, de terugkoppeling aan uw werkgever ten aanzien van de bank/verzekeraar waar de koopsom naartoe moet en de benodigde fiscale ‘Artikel-11 verklaring’